info@psikologegekayhan.com +90 530 186 59 19

Psikoterapi, danışanın duygusal alanda yaşadığı sorunları iyileştirmek, kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla alanında uzman bir psikoterapist tarafından, uygulanan, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahalelerin kullanımı gibi süreçleri içeren, yapılandırılmış, amaca yönelik, danışan ve psikoterapist arasındaki güven ilişkisine dayanan bir tedavi yöntemidir.

Bireysel psikoterapi, danışan ve psikoterapistin bire bir yürüttüğü seanslardan oluşur.
Psikoterapi sürecinde birey, içinde bulunduğu durumu anlar, duygu,düşünce ve davranışlarını anlamlandırır.
Kişiye kendi hayatının kontrolünü ele alabilmesinde ve stresle baş etme becerileri edinerek zor yaşam olaylarının üstesinden gelebilmesinde yardımcı olunur.
Danışanın terapiye getirdiği probleme, kişilik yapısına, ruhsal durumuna, beklentisine ve terapistin psikoterapi yönelimine bağlı olarak terapi sürecinde farklı teknikler kullanılabilir.
Psikoterapi tek bir yöntem değildir, çok sayıda farklı psikoterapi kuramı ve uygulamaları vardır. Ancak bu yöntemler arasında bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış olan Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, EMDR ( Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme ) Terapisi gibi yöntemler çok daha hızlı ve başarılı sonuçlanmaktadır.